Image

Met behulp van zonnepanelen uw eigen energie opwekken

Van plan om te gaan verduurzamen en verminderen van de maandelijks energiekosten dan is het laten plaatsen van zonnepanelen een goeie keuze. Met zonnepanelen bespaar je direct en voor lange tijd op de maandelijks terugkerende stroomrekening. Een zonnesysteem is tegenwoordig goed betaalbaar en ongeveer in 4 a 5 jaar terugverdiend dus een vrij kort lopende inverstering. Ook zijn zonnepanelen mits vakkundig geinstalleerd zeer betrouwbaar en degelijk met weinig kans op falen, dit kunnen wij zeer goed voor u installeren.

Hoe werkt een pv-systeem

Een zonnepaneel bestaat uit zonnencellen die met behulp van daglicht een gelijkstroom opwekken, de gelijkspanning wordt door de omvormer omgezet in een bruikbare 230 Volt wisselspanning. De opgewekte stroom wordt meteen gebruikt als energievoorziening voor de woning mocht er meer energie beschikbaar zijn dan op dat moment verbruikt wordt dan gaat dat via de Kwh-meter het stroomnet in. De energie die niet wordt benut noemen we terug geleverde energie en wordt verrekend met wat er binnenkomt van de energieleverancier.
Image

Systemen en mogelijkheden

Zonnepanelen kunnen op verschillende manieren geplaatst worden er zijn indak, schuindak en platdaksystemen ook kunnen ze in de tuin of op een carport worden gemonteerd, de meeste zonnenpanelen installaties zie je op een schuin of platdak. Bij de technische kant van een zonnepanelen systeem zij er ook wat mogelijkheden het begint bij de omvormer die zij er in diverse soorten.

- manieren van monitoring / op afstand de prestaties bekijken
- on grid of off grid omvormer (een off grid omvormer heeft geen voeding nodig)
- terugleveren of opslaan in een accu
- met of zonder transformator
- één of meerdere stringen

Meer en meer worden er optimizers toegepast dit is een klein stukje electronica (geplaatst onder het zonnepaneel) dat er voor zorgt dat het meeste rendement wordt behaald. Met optimizers is het ook mogelijk om per paneel de opbrengst te zien. Het grootste voordeel van een optimizer is de brandveiligheid bij een zonnenpanelen systeem lopen er hoge spanningen en stromen zelfs als de omvormer uitgeschakeld is. Met het toepassen van optimizers schakelt elk paneel af als de spanning wegvalt of bij storingen.